นางสาววรรณชนก ชื่นเจริญ

246 จำนวนผู้เข้าชม  | 

นางสาววรรณชนก ชื่นเจริญ


ชื่อ – สกุล

:         นางสาววรรณชนก ชื่นเจริญ

ตำแหน่ง 

:        เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ   

:         02-2445285

อีเมล 

:          jaohbr94ku68@hotmail.comประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี

:        บธ.บ.(เกียรตินิยม) บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์