การประชุมวิชาการ UTCC Academic Day ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

219 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประชุมวิชาการ UTCC Academic Day ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

         UTCC Academic Day ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะมีการจัดประชุมวิชาการ ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ อาคาร 24 ชั้น 8 เวลา 8.30-16.00 น. ผู้ที่สนใจสามารดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ link: http://www.utcc.ac.th/academicday2020 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 02-697-6381, 6360 กองส่งเสริมงานวิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการธุรกิจ