นางสาวณัฐภรณ์ ลิ่มวรพันธ์

244 จำนวนผู้เข้าชม  | 

นางสาวณัฐภรณ์ ลิ่มวรพันธ์

 

ชื่อ – สกุล

:         นางสาวณัฐภรณ์ ลิ่มวรพันธ์

ตำแหน่ง 

:         เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ   

:         02-2445280-4

อีเมล 

:         puy-bsru@hotmail.comประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี

:        ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา