นางสาวเสาวลักษณ์ พูลสวัสดิ์

473 จำนวนผู้เข้าชม  | 

นางสาวเสาวลักษณ์ พูลสวัสดิ์


ชื่อ – สกุล

:         นางสาวเสาวลักษณ์ พูลสวัสดิ์

ตำแหน่ง 

:        เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ   

:         02-2445280-4

อีเมล 

:         saowaluk.poonsawat@gmail.comประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี

:        วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์