นายสุรัช จ้างประเสริฐ

225 จำนวนผู้เข้าชม  | 

นายสุรัช จ้างประเสริฐ


ชื่อ – สกุล

:         นายสุรัช จ้างประเสริฐ

ตำแหน่ง 

:         เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ   

:         02-2445280-4

อีเมล 

:         aodtraman2007@gmail.comประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี

:        ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต