นางสาวธนาภา งิ้วทอง

375 จำนวนผู้เข้าชม  | 

นางสาวธนาภา งิ้วทอง


 

 

ชื่อ – สกุล

:         นางสาวธนาภา งิ้วทอง

ตำแหน่ง 

:         นักวิจัย

เบอร์ติดต่อ   

:         02-2445280-4

อีเมล 

:         thanapaani@gmail.comประวัติการศึกษา
ปริญญาโท

       ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา

ปริญญาตรี

:        ครุศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาฯ