นางสาวนงนุช อุตคุด

383 จำนวนผู้เข้าชม  | 

นางสาวนงนุช อุตคุด

 

ชื่อ – สกุล

:         นางสาวนงนุช อุตคุด

ตำแหน่ง 

:         นักวิจัย

เบอร์ติดต่อ   

:         02-2445049

อีเมล 

:         nongnuch_ku@hotmail.comประวัติการศึกษา
ปริญญาโท

       วท.ม. เอกวิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี

:        วท.บ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์