ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร

571 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร (Journal of Management Science and Communication) จัดทำโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรทั้งภายในและภายนอก ในลักษณะบทความวิจัย และบทความวิชาการ โดยขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านสังคมศาสตร์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ การบัญชีและการเงิน การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เศรษฐศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ โดยกำหนดจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ

ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและข้อเสนอแนะในการเขียนบทความที่ https://so07.tci-thaijo.org/index.php/jmsc_journal/about/submissions และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร อีเมล jmsc_cmru@cmru.ac.th หรือ สามารถติดต่อทางโทรศัพท์มือถือ อาจารย์ ดร.อัญมณี ภักดีมวลชน 096-6973069 บรรณาธิการประจำวารสาร และผู้ช่วยศาสตราจาร์ศุภณิช จันทร์สอง 065-0560896 ผู้ช่วยบรรณาธิการประจำวารสารฯ  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้