แจ้งเบอร์โทรศัพท์ภายในชั่วคราว

54 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แจ้งเบอร์โทรศัพท์ภายในชั่วคราว

    เนื่องจากสถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการรื้อถอนและติดตั้งเครื่องปรับอากาศในสำนักงาน ระหว่างวันที่ ๗ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ขอประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนาติดต่อได้ที่เบอร์ ๕๒๘๕-๗ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง