ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรม "การปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพวารสารและ การใช้งาน การดูแลระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์"

8 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรม "การปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพวารสารและ การใช้งาน การดูแลระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์"

สมาคมพยาบาลทหารบก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาวารสารให้ได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารออนไลน์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre)

จัดขึ้นในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

ลงทะเบียนภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 อัตรา 2,000 บาทต่อท่านหลังวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เป็น 2,500 บาทต่อท่านโดยโอนเงินเข้าบัญชีสมาคมพยาบาลทหารบก ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลพระมุงกุฎเกล้าบัญชีเลขที่ 038-7-356678

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 08-1345-5771 หรือ 08-5366-7899 หรือ 08-1567-7787